Ytong ponúka celý rad takzvaných krátkodobých výhod, ktoré stavbári ocenia už pri samotnej výstavbe domu. Patrí sem komplexnosť stavebného systému, minimalizácia odpadu, jednoduchosť výstavby a z toho všetkého vyplývajúce ďalšie úspory – materiálu i času. Charakteristické vlastnosti a špecifické kvality výrobkov z pórobetónu Ytong sú odbornej verejnosti dobre známe – preto sa ich predaj ako aj šírka použitia trvale zvyšuje. Aby však každý stavebník dokázal všetky prednosti tohto jedinečného materiálu stopercentne využiť, je potrebné dodržiavať správne a adekvátne pracovné postupy.

Zjednodušte si prácu na minimum

Materiál značky Ytong si vyberajú predovšetkým tí, ktorí jeho výhodám dobre rozumejú. Stáva sa však, že niekedy tí, ktorí s výrobkami priamo pracujú, nie vždy presne vedia, ako na to: aké postupy sú správne a naopak akých chýb sa treba vyvarovať. Znalosť technologických postupov, ideálnych pre výrobky Ytong, vám uľahčí a zjednoduší všetky stavebné práce a povedie k zvýšeniu ich efektivity. Výsledkom tak budú vysoko kvalitné stavby s výbornou úžitkovou hodnotou, ktoré budú svojim majiteľom a užívateľom dlho a dobre slúžiť.

Začíname rohovú tvárnicou, dbáme na vodorovnosť a čistotu

V každom rohu budovy sa osadí rohová tvárnica. Výšku a uloženie je najvhodnejšie nastaviť pomocou nivelačného prístroja. Najskôr je nutné usadiť tvárnicu v najvyššom bode základu, a to perami k vonkajšiemu lícu. Na základový pás alebo základovú dosku po očistení nanesieme štetkou penetračný náter. Rozprestrieme a natavíme hydroizoláciu v páse šírky min. 500 mm predpísanú v projekte. Napojenie pásov riešime presahom min. 150 mm. Vymeriame presné rozmery pôdorysu a polohu budúcich obvodových stien podľa projektu!

Tvárnicu osadíme na vápenno-cementovú maltu (min. v hrúbke 20 mm) po celej ploche a stabilizujeme poklepom gumeným kladivom. Kontrolujeme pritom vodorovnosť tvárnice v oboch smeroch (predovšetkým v napojení stien) a výškové osadenie tvárnic vo všetkých rohoch. Prípadné nerovnosti zarovnáme hoblíkom.

Pred položením ďalšej vrstvy očistíme povrch tvárnic od prachu a nečistôt. Murovaciu maltu Ytong nanášame pomocou murárskej lyžice. Maltujeme po celej ploche (šírke) muriva!

Kontrolujeme osadenie a predchádzame vzniku medzier

Dodržiavame správnu väzbu tvárnic aj v prípade vynechania otvoru v stene. Zvislé presahy tvárnic musia byť min. 100 mm. Vodováhou kontrolujeme osadenie tvárnic nielen vodorovne, ale aj zvisle! Pri práci so stavebným systémom Ytong používame výhradne gumené kladivo. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame murovaciu maltu i na zvislú stenu tvárnic (styčné plochy). Tvárnice kladieme čo najtesnejšie k sebe, aby vodorovným posúvaním po malte nedošlo k jej nahrnutiu do zvislej škáry a vzniku medzery bez malty. V prípade použitia PDK tvárnic nám úchopné kapsy, perá a drážky umožnia pohodlné a presné usadenie tvárnic bez nutnosti ďalších korekcií. Profilovanie pier a drážok zaistí tesnosť styku aj bez malty.

Celá hrubá stavba ľahko a rýchlo

Spomínaná komplexnosť je jednou z hlavných výhod materiálov Ytong. Pod značkou Ytong si môžete zaobstarať kompletný pórobetónový stavebný systém na celú hrubú stavbu − od pivnice až po strechu.

Všetky tieto produktové formáty sú vzájomne dokonale kompatibilné, doslova do seba zapadajú, zaručujú rýchle a jednoduché spracovanie. Vďaka nízkej hmotnosti materiálu je manipulácia s jednotlivými dielmi navyše veľmi jednoduchá a nie je nijak náročná, ako je tomu pri iných masívnych materiáloch. Tým však Ytong nestráca na svojej vysokej pevnosti a nosnosti. Obrazne povedané, dom tak poskladáte ako z lega, čo ocenia nielen svojpomocní stavitelia, ale i stavebné firmy. Hrubú stavbu tak získate bez zbytočných chýb a vlečúcich sa problémov.